Cennik

Zazwyczaj cena jest stałym miesięcznym ryczałtem obejmującym pełen zakres usług. Ulega zmianie gdy dokumentacja księgowa lub kadrowa Klienta zmienia się znacząco.

Ceny usług uzależnione są od formy prowadzonej księgowości, ilości zatrudnionych pracowników i ilości dostarczonych dokumentów .

Odpłatność za usługi jest indywidualnie negocjowalna.